GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TRỰC TIẾP BƠM VÀ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đây là giải pháp cơ bản nhất của bơm nước năng lượng mặt trời. Chỉ cần kết nối trực tiếp máy bơm nước và tấm pin năng lượng mặt trời là bơm hoạt động được ngay.
hinh-minh-hoa-trang-con-giai-phap-bom-nlmt.jpg Minh hoạ giải pháp sử dụng trực tiếp bơm và tấm pin năng lượng mặt trời