Giới thiệu

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH GREEN TECH

Green tech Solution hiện là một trong những htx công nghệ xanh về năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Luôn kiên trì với định hướng Công nghệ hàng đầu là năng lực cốt lõi, Green tech đã xây dựng và phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp với gần 100 kỹ sư và cử nhân. Trong nhiều năm liền, Green tech luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.