HỒ SƠ NĂNG LỰC HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ XANH ESG

Trở thành HTX tiên phong trong ứng dụng công nghệ xanh và năng lượng sạch tại tỉnh Quảng Nam, Công Nghệ Xanh ESG hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong cả sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Với kinh nghiệm từ giải pháp bơm năng lượng mặt trời, hiện nay chúng tôi đã mở rộng thành hệ sinh thái giải pháp giúp khai thác và sử dụng nguồn nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt một cách chặt chẽ, bền vững và lợi ích lâu dài.

greentech-esg-profile-01.jpggreentech-esg-profile-2.jpggreentech-esg-profile-03.jpg
greentech-esg-profile-06.jpggreentech-esg-profile-04.jpggreentech-esg-profile-05.jpg
greentech-esg-profile-30.jpg
greentech-esg-profile-08.jpggreentech-esg-profile-09.jpggreentech-esg-profile-07.jpggreentech-esg-profile-10.jpg
greentech-esg-profile-11.jpg
greentech-esg-profile-12.jpggreentech-esg-profile-13.jpggreentech-esg-profile-14.jpg
greentech-esg-profile-25.jpg
greentech-esg-profile-26.jpg
greentech-esg-profile-32.jpg
greentech-esg-profile-27.jpg
greentech-esg-profile-28.jpg
greentech-esg-profile-31.jpg
greentech-esg-profile-15.jpggreentech-esg-profile-16.jpggreentech-esg-profile-17.jpg
greentech-esg-profile-18.jpg
greentech-esg-profile-19.jpggreentech-esg-profile-20.jpg
greentech-esg-profile-21.jpggreentech-esg-profile-22.jpggreentech-esg-profile-23.jpggreentech-esg-profile-24.jpg
greentech-esg-profile-33.jpg